BEGROTING 2019

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Lasten, baten en saldo

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 6.841

4,5 %

Baten

€ 100.051

65,2 %