BEGROTING 2019

Uitgangspunten voor de opstelling van de meerjarenbegroting 2019-2022

Uitgangspunten voor de opstelling van de meerjarenbegroting 2019-2022

Uitgaven

2018

2019

2020

2021

2022

Salarissen

1,50%

3,00%

2,00%

2,00%

2,00%

Omslagrente

1,80%

0,75%

0,75%

0,75%

0,75%

Rente grondexploitatie

1,66%

1,56%

1,56%

1,56%

1,56%

Rente reserves

2,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Prijsindex goederen en diensten

0,90%

1,50%

1,50%

1,50%

1,50%

Opbrengsten

2018

2019

2020

2021

2022

Huren en pachten

1,50%

1,50%

1,50%

1,50%

1,50%

Reinigingsrechten/afvalstoffenheffing

4,50%

-

-

-

-

Rioolheffing

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Leges

0,90%

1,50%

1,50%

1,50%

1,50%

Begrafenisrechten

0,90%

1,50%

1,50%

1,50%

1,50%

Marktgelden

0,90%

1,50%

1,50%

1,50%

1,50%

Hondenbelasting

3,00%

2,00%

1,50%

1,50%

1,50%

Precariobelasting

0,00%

1,50%

1,50%

1,50%

1,50%

Ligplaatsgelden haven

0,90%

1,50%

1,50%

1,50%

1,50%

Ligplaatsen pleziervaartuigen

0,90%

1,50%

1,50%

1,50%

1,50%

OZB-opbrengsten woningen

1,50%

1,50%

1,50%

1,50%

1,50%

OZB-opbrengsten niet-woningen

1,50%

1,50%

1,50%

1,50%

1,50%

Toeristenbelasting

3,00%

1,50%

1,50%

1,50%

1,50%