BEGROTING 2019

Incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten

Recapitulatie

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

begrotingsevenwicht

totaal

incidenteel

structureel

totaal

incidenteel

structureel

totaal

incidenteel

structureel

totaal

incidenteel

structureel

Lasten programma 1

4.493

4.493

4.510

4.510

4.515

4.515

4.504

4.504

Lasten programma 2

9.966

60

9.906

9.759

9.759

9.564

9.564

9.550

9.550

Lasten programma 3

5.360

130

5.230

4.558

130

4.428

4.355

4.355

4.193

4.193

Lasten programma 4

4.909

250

4.659

4.812

250

4.562

4.774

250

4.524

4.768

4.768

Lasten programma 5

15.039

674

14.365

14.891

644

14.247

14.705

383

14.322

14.210

14.210

Lasten programma 6

58.264

745

57.519

57.902

318

57.584

57.889

57.889

58.322

58.322

Lasten programma 7

13.469

240

13.229

13.513

13.513

13.649

13.649

13.726

13.726

Lasten programma 8

8.115

270

7.845

6.081

238

5.843

4.227

238

3.989

3.958

3.958

Lasten programma 9

5.918

102

5.816

5.749

102

5.647

5.738

5.738

5.738

5.738

Totaal lasten programma's

125.533

2.471

123.062

121.775

1.682

120.093

119.416

871

118.545

118.969

118.969

Baten programma 1

122

122

122

122

122

122

122

122

Baten programma 2

1.630

1.630

1.627

1.627

1.624

1.624

1.622

1.622

Baten programma 3

3.828

3.828

3.050

3.050

2.828

2.828

2.687

2.687

Baten programma 4

1.100

1.100

1.103

1.103

1.105

1.105

1.108

1.108

Baten programma 5

1.585

101

1.484

1.540

101

1.439

1.484

1.484

1.484

1.484

Baten programma 6

15.250

15.250

15.057

15.057

15.057

15.057

15.057

15.057

Baten programma 7

12.213

12.213

12.297

12.297

12.459

12.459

12.601

12.601

Baten programma 8

7.763

300

7.463

5.392

5.392

3.537

3.537

3.269

3.269

Baten programma 9

1.284

521

763

1.266

1.266

1.353

1.353

1.357

1.357

Totaal baten programma's

44.775

922

43.853

41.454

101

41.353

39.569

39.569

39.307

39.307

Saldo van baten en lasten programma's

80.758

1.549

79.209

80.321

1.581

78.740

79.847

871

78.976

79.662

79.662

Recapitulatie

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

begrotingsevenwicht

totaal

incidenteel

structureel

totaal

incidenteel

structureel

totaal

incidenteel

structureel

totaal

incidenteel

structureel

Lasten alg. dekkingsmiddelen

6.810

6.810

7.004

7.004

8.158

8.158

8.130

8.130

Lasten overhead

16.855

790

16.065

16.852

690

16.162

15.752

356

15.396

15.557

15.557

Lasten vennootschapsbelasting

Lasten onvoorzien

31

8

23

62

8

54

93

8

85

124

8

116

Totaal lasten diverse

23.696

798

22.898

23.918

698

23.220

24.003

364

23.639

23.811

8

23.803

Baten alg. dekkingsmiddelen

100.051

101

99.950

101.568

101

101.467

103.407

33

103.374

105.089

105.089

Baten overhead

62

62

62

62

62

62

62

62

Baten vennootschapsbelasting

Baten onvoorzien

Totaal baten diverse

100.113

101

100.012

101.630

101

101.529

103.469

33

103.436

105.151

105.151

Saldo van diverse

76.417

-697

77.114

77.712

-597

78.309

79.466

-331

79.797

81.340

-8

81.348

Totale saldo van baten en lasten van de programma's en diverse

4.341

2.246

2.095

2.609

2.178

431

381

1.202

-821

-1.678

8

-1.686

Stortingen in reserves

4.123

101

4.022

4.300

4.300

4.264

4.264

4.331

4.331

Onttrekkingen aan reserves

8.503

3.886

4.617

7.014

2.677

4.338

5.787

1.812

3.976

4.332

4.332

Geraamd resultaat

39

1.539

-1.500

105

499

-394

1.142

610

533

1.679

-8

1.687

Totaal structurele lasten

149.982

147.613

146.448

147.103

Totaal structurele baten

148.482

147.220

146.981

148.790

Structurele baten- en lasten

-1.500

-394

533

1.687