BEGROTING 2019

Vervangingsinvesteringen

Vervangingsinvesteringen

Ook voor 2019 wordt rekening gehouden met een aantal noodzakelijke vervangingsinvesteringen.
Uit het “overzicht vervangingsinvesteringen” blijkt dat de voor 2019 opgenomen investeringen het beschikbare budget van € 223.000,-- tot een bedrag van € 2.242,-- overschrijden.
Dit bedrag komt ten laste van het begrotingssaldo.