BEGROTING 2019

Overhead

Overhead

Lasten, baten en saldo

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 16.855

11,0 %

Baten

€ 62

0,0 %