BEGROTING 2019

Meerjarenperspectief

Meerjarenperspectief

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Programma

Lasten

 Baten

Saldo

Lasten

Baten

 Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Openbare orde en veiligheid

4.493

122

4.371

4.510

122

4.388

4.515

122

4.393

4.504

122

4.382

Verkeer, vervoer en waterstaat

9.966

1.630

8.336

9.759

1.627

8.132

9.564

1.624

7.939

9.550

1.622

7.929

Economische zaken en promotie

5.360

3.828

1.532

4.558

3.050

1.508

4.355

2.828

1.527

4.193

2.687

1.506

Onderwijs

4.909

1.100

3.809

4.812

1.103

3.709

4.774

1.105

3.669

4.768

1.108

3.660

Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied

15.039

1.585

13.454

14.891

1.540

13.351

14.705

1.484

13.222

14.210

1.484

12.726

Zorg, inkomen en participatie

58.264

15.250

43.014

57.902

15.057

42.846

57.889

15.057

42.833

58.322

15.057

43.265

Volksgezondheid en milieu

13.469

12.213

1.256

13.513

12.297

1.216

13.649

12.459

1.190

13.726

12.601

1.125

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted. vernieuwing

8.115

7.763

352

6.081

5.392

689

4.227

3.537

689

3.958

3.269

689

Middelen, bestuur en algemeen beheer

5.918

1.284

4.634

5.749

1.266

4.483

5.738

1.353

4.386

5.738

1.357

4.381

Totaal programma's

125.533

44.774

80.759

121.774

41.453

80.321

119.417

39.569

79.848

118.970

39.307

79.663

Alg. dekkingsmiddelen en onvoorzien

6.841

100.051

-93.210

7.066

101.568

-94.501

8.251

103.407

-95.156

8.254

105.089

-96.835

Overhead

16.855

62

16.793

16.852

62

16.790

15.752

62

15.690

15.557

62

15.495

Vennootschapsbelasting

Geraamd saldo van baten en lasten

149.229

144.887

4.342

145.693

143.083

2.610

143.421

143.038

382

142.780

144.458

-1.677

Reserve mutaties

4.123

8.503

-4.380

4.300

7.014

-2.715

4.264

5.787

-1.523

4.331

4.332

Geraamd resultaat

153.352

153.390

38

149.992

150.097

105

147.685

148.826

1.141

147.112

148.789

1.677