BEGROTING 2019

Inleiding

Inleiding

2019 wordt het jaar waarin het proces van het opstellen van een nieuwe strategische visie voor de gemeente zijn beslag zal krijgen.
Niet enkel om onszelf een actueel referentiekader voor de toekomst te verschaffen waaraan beleidsvorming en -bepaling op allerlei terreinen kunnen worden getoetst, maar ook als startpunt op weg naar een nieuwe verhouding tussen overheid, politiek en inwoners.
Opener, interactief waar mogelijk, met respect voor ieders eigen verantwoordelijkheid, gebruikmakend van nieuwe technieken en werkvormen.
Allemaal met de bedoeling te komen tot een overheid die maximaal aansluit bij de behoeften van haar inwoners.

Zonder andere thema's tekort te doen, mag op deze plaats de schijnwerper nog even extra gezet worden op de thema's "duurzaamheid", "biodiversiteit" en "klimaatverandering".
De gemeente staat op dit vlak voor grote uitdagingen en Weert popelt om hiermee aan de slag te gaan, samen met haar inwoners, ondernemers en organisaties!
Deze thema's zullen dan ook in alle beleidsvelden opgepakt en verankerd worden.