BEGROTING 2019

Conclusie

Conclusie

We presenteren een meerjarig sluitende begroting waarbij er sprake is van positieve saldi.
Alhoewel het saldo voor 2019 en 2020 relatief klein is, zijn we er in geslaagd om door inzet van incidentele middelen (met name de inzet van de Algemene Reserve) inhoud te geven aan de ambitie uit het programma "Weert koerst op Verbinding".