BEGROTING 2019

Strategische oriëntatie en perspectief

Sorteren op
 • Inleiding

  2019 wordt het jaar waarin het proces van het opstellen van een nieuwe strategische visie voor de gemeente zijn beslag zal krijgen.
  Niet enkel om onszelf een actueel referentiekader voor de toekomst te verschaffen waaraan beleidsvorming en -bepaling op allerlei terreinen kunnen worden getoetst, maar ook als startpunt op weg naar een nieuwe verhouding tussen overheid, politiek en inwoners.
  Opener, interactief waar mogelijk, met respect voor ieders eigen verantwoordelijkheid, gebruikmakend van nieuwe technieken en werkvormen.
  Allemaal met de bedoeling te komen tot een overheid die maximaal aansluit bij de behoeften van haar inwoners.

  Zonder andere thema's tekort te doen, mag op deze plaats de schijnwerper nog even extra gezet worden op de thema's "duurzaamheid", "biodiversiteit" en "klimaatverandering".
  De gemeente staat op dit vlak voor grote uitdagingen en Weert popelt om hiermee aan de slag te gaan, samen met haar inwoners, ondernemers en organisaties!
  Deze thema's zullen dan ook in alle beleidsvelden opgepakt en verankerd worden.

 • Visie en missie

  Startpunt
  In het programma  2018-2022 “Weert koerst op verbinding” is afgesproken dat we aan de slag gaan met het opstellen van een strategische visie van de gemeente.
  Hoe kunnen we Weert voorbereiden op de veranderingen waarmee we te maken krijgen?
  Demografische ontwikkelingen, zoals vergrijzing en ontgroening, maar ook klimaatverandering en opgaven in het kader van de energietransitie.
  Het is nodig dat de gemeente een pro actieve houding aanneemt en zich samen met de inwoners en de maatschappelijke partners beraadt op de strategische koers.

  Weert 2020
  In 2019 moet het proces zijn beslag krijgen dat leidt naar een nieuwe bijdetijdse visie.
  Dit proces krijgt een eigentijds en interactief karakter met behulp van moderne communicatiemiddelen en samen met Weertenaren, maatschappelijke organisaties, bedrijven en andere strategische partners.
  Het resultaat moet zijn: een breed gedragen visie die tegelijkertijd zodanig onderscheidend is dat daarop ook echt gestuurd kan worden.
  Dat betekent dat er keuzes moeten worden gemaakt: waarin wil Weert excelleren?
  Wat vinden we echt het belangrijkste?
  Wat voor een soort organisatie hoort daarbij?